Phan Bích Tâm

Bà Phan Bích Tâm hiện đang là Giám Đốc Quốc gia Hiệp hội Tiếp thị Di Động tại Việt Nam (MMA Việt Nam), Myanmar và Cam-pu-chia, bà dành trọn nhiệt huyết xây dựng hệ sinh thái tiếp thị di động nhằm thúc đẩy tăng trưởng di động như một phương tiện truyền thông không thể thiếu từ năm 2013.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm, Tâm đã nắm giữ nhiều vị trí từ Giám Đốc Kinh Doanh và Tiếp Thị đến Giám Đốc Điều hành của nhiều mảng kinh doanh. Trước khi tham gia MMA, Tâm là thành niên chủ chốt của đội ngũ chiến lược dẫn dắt công ty ICT được tài trợ bởi Mekong Capital và thành công tăng doanh thu 500% chỉ trong 2 năm.

Tâm rất tâm huyết và đam mê phát triển cộng đồng, mang đến những thay đổi và khuyến kích ứng dụng tiếp thị di động để đổi mới việc kinh doanh. Tâm đã và đang dẫn dắt dự án CSR Universal (Phi lợi nhuận https://www.csruniversal.org ) và giảng dạy tại VietnamMarcom, trường Marketing nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngoài việc là một marketer, Tâm còn là Huấn luyện viên phong cách được chứng nhận bởi Style Coaching Institute (https://www.stylecoachinginstitute.com)), Tâm yêu thời trang và yêu việc truyền cảm hứng, thay đổi cuộc sống của mọi người. Tâm tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh từ Đại học Gloucestershire, Anh Quốc

Leave a Comment